Γενικοί Όροι Σύμβασης

Το project παραχωρείται με σύμβαση διανομής ανα νομό ή κράτος . 

Ο ενδιαφερόμενος έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής και ανάπτυξης του project 

Μπορεί να επιλέγει συνεργάτες και τυχόν υποδιανομεις σε μικρότερο τοπικό επίπεδο.

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.